PAS, Poruchy smyslové modulace, Senzomotorika


Dysfazie

Musíme připustit, že božská hostina mozku byla
a stále ještě je slavností s pokrmy, jejichž složení nám uniká……

MacDonald Critchley

V rámci  širokého spektra symptomatiky PAS poskytujeme rannou intervenci OTA, prvky ABA terapie a Senzomotorickou integrační terapii při poruchách smyslové modulace, které PAS často doprovází.

 

Diagnostika
 Terapie .

Další informace viz.

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio