Poruchy orálního příjmu dětí


Problémy s příjmem potravy  se mohou týkat především rizikových dětí, předčasně narozených, dětí s vrozenými vývojovými vadami a neurovývojovými vadami, ale mohou se vyskytnou i u dětí, jejichž celkový vývoj probíhá v rámci normy. Jedná se především o problémy se sáním, přechodem na lžičku i tuhou stravu, dále při potížích se žvýkáním, polykáním i odmítáním určitého druhu nebo textury potravin.

Kontaktujte nás  v případech: 

 • Hrot jazyka je formován do srdíčka, hybnost jazyka je omezená.
 • Sání je slabé, miminko neutvoří dostatečný podtlak.
 • Krmení trvá déle než 30-40 minut, jsou nutné časté pauzy na dýchání.
 • Miminko při krmení široce otevírá čelist / čelist je zatnutá, stahuje rty, tlačí jazykem dopředu nebo stahuje jazyk dozadu do úst.
 • Při krmení nebo po něm miminko kašle, dusí se, lapá po dechu, promodrává, vydává vysoko posazené zvuky.

Od 9. měsíce můžeme nabízet měkkou pevnou stravu nakrájenou na malé kousky. V roce věku je dítě schopné přijímat stejnou konzistenci stravy jako my..

Kontaktujte nás v případech:   

 • Dítě nepřijímá stravu ze lžičky po 9. měsíci věku.
 • Čelist a jazyk se pohybují ve velkém rozsahu, dítě i po delší době od zavedení pevné stravy stále vytlačuje jídlo ven z úst.
 • Dítě nekouše a nežvýká pevnou stravu v 18. měsících.
 • Dítě i po druhém roce věku výrazně sliní.
 • Dítě není schopno pít z hrnečku po druhém roce věku.
 • Při krmení nebo po něm kašle, dusí se, dáví kousky, promodrává.

Orofaciální a oro-faryngo-laryngeální komplex je anatomicky a funkčně propojen. Orgány účastnící se příjmu a zpracování potravy – rty, jazyk, patro, čelistní kloub -  jsou současně orgány artikulační. Rané orálně motorické schopnosti dítěte v období předřečovém/předartikulačním při příjmu a zpracováním potravy, tak významně ovlivňují následný vývoj pohybů pro řečový vývoj a budoucí artikulaci hlásek. Nepodceňujte problémy s „papáním“ a poraďte se. Při jakýchkoliv pochybnostech lze online konzultace, analýza videonahrávky krmení. Viz. online konzultace.

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio