Fonologické poruchy


 

Neboť moudrost otevřela ústa němých
a dala srozumitelně promluvit i jazyku nemluvňat…. 

10: Mdr 21

 

 

 

Fonologická porucha – dříve nazývaná jako Dyslálie neboli patlavost -  je narušený vývoj artikulace (výslovnosti)  hlásek mateřského jazyka.  Dítě může hlásku vynechávat, nahrazovat jinou hláskou, tvořit nesprávným artikulačním způsobem, nebo na nesprávném artikulačním místě. Vývoj artikulace má svou fyziologickou posloupnost. Je závislý na celkovém úrovni motoriky a v širším kontextu na celkovém vývoji dítěti.

Vývoj výslovnosti hlásek:


 Do 1 roku: M B P A E I O U D T N J

Do 2,5 – 3 let: K G H CH V F OU AU

Do 3,5 – 4 let: L  Bě  Pě  Mě Vě

Kolem 4,5 – 5 let: Ň Ď Ť, vyvíjí se Č Š Ž, CSZ

Kolem 5 let: RŘ

Do 6,5 let:  ustalují sykavkové diferenciace – kombinace ČŠŽ a CSZ

Diagnostika
Dyslálie může být samostatnou poruchou, ale může být i součástí klinického obrazu jiné řečové poruchy (vývojové dysfázie, vývojové dysartrie). Diferenciální diagnostiku může provádět pouze kvalifikovaný klinický logoped.
Terapie. Kdy začít?
Správná doba, kdy se poradit s odborným logopedem o vhodném zahájení logopedické péče, vyplývá z výše uvedeného přehledu vývoje artikulace. Včasným podchycením nesprávné artikulace můžete několikanásobně zkrátit celkovou délku terapie. V některých případech na včasném zahájení logopedické péče přímo závisí, zda se nesprávnou artikulaci vůbec podaří zcela zkorigovat. To se týká např. interdentálního sigmatismu (mezizubní výslovnosti hlásek csz, čšž, lidově „šlapání na jazyk“), nebo velárního rhotacismu (krční výslovnosti hlásky R, lidově „ráčkování“), nebo vadné výslovnosti hlásky K,G, které děti nejčastěji zaměňují za T a D. V těchto případech je vhodné začít co nejdříve, jakmile dítě spolupracuje, nezřídka kolem 3 roku věku dítěte. Platí obecné pravidlo, že vždy je lépe hlásku vyvodit, nebo vhodně zvoleným postupem podpořit její spontánní vyvození, než „přecvičovat“ hlásku tvořenou nesprávným způsobem.

 

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio