Mozek a řeč


Mozek a rec

To zvláštní mi však zamlčeli,
že mozek umí pojmout lehce,
ač ukryt jenom v křehké lebce,
ráj, peklo, Boha, kosmos celý…

Oscar Wilde

 

Řeč je jedna z nejsložitějších činností člověka. Tvorbu řeči umožňují specifické oblasti mozkové kůry, spolu s lidsky specifickým hlasovým ůstrojím (Lowe, Webb 2001). Při řeči je nutné centrální řízení více než stovky svalů  hrudníku, břicha, krku, tváře, hrtanu, hltanu a ústní dutiny (Lenneberg 1967). V levém frontálním – předním mozkovém laloku je Brocovo motorické řečové centrum, které zodpovídá za produkci plynulé, správně artikulované řeči. V levém temporálním – spánkovém laloku je Werniceho senzorické řečové centrum, které zodpovídá za rozumění řeči. Toto rozdělení je ovšem velmi zjednodušené.  Ve skutečnosti je pro funkční komunikaci nutná souhra a spolupráce různých oblastní mozkové kůry, asociačních – spojovacích drah v mozkové kůře, nervů a také podkorových oblastí, které řídí motoriku, dýchání apod.

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio