Řeč a jazyk


Rec a jazyk

 

Člověk vymyslel řeč proto,
aby se mu vešel do hlavy celý svět…

Jiří Voskovec

 

Jazyk je složitý systém, který můžeme pro zjednodušení rozdělit do 4 úrovní – jazykových rovin:

  • Lexikálně – sémantická: Zahrnuje aktivní i pasivní slovní zásobu. To znamená všechna slova, která známe a při komunikaci používáme. Rozvoj slovní zásoby u zdravého dítěte začíná kolem  desátého měsíce věku. Nejprudší nárust je kolem třetího roku a je to přes tisíc slov. V šesti letech je slovní zásoba až 3 tisíce slov. Měla by být rovnoměrně rozvrstvena ve všech slovních druzích.
  • Morfologicko – syntaktická: Zahrnuje gramatiku a syntax. To znamená správné gramatické tvoření slov, flexi a deklinaci – skloňování slov a časování sloves a větnou skladbu.  Rozvoj flexe začíná mezi 2 a 3 rokem. Dítě do 2,5 let tvoří jednoduché věty, ptá se „Co to je“. Do 3,5 let osvojuje gramatickou stavbu vět, ptá se „Proč“. Ještě ve 4 letech se u dítěte vyskytují fyziologické dysgramatismy – vývojově přirozené odchylky od správných gramatických tvarů. Kolem 6 let by se dítě  již mělo vyjadřovat  v souvětích bez dysgramatismů.
  • Foneticko – fonologická: Zahrnuje vývoj výslovnosti, osvojování hlásek mateřského jazyka. Schopnost fonematické diferenciace – sluchového rozlišování hlásek.
  • Pragmatická: Znamená schopnost užití řeči k dorozumívání při interakci a vedení dialogu.

Logoped, jako komunikační terapeut, musí vždy sledovat stav ve všech jazykových rovinách. A zejména u dětských poruch nemůžeme posuzovat pouze to, které hlásky dítě umí, či neumí, případně jak je vyslovuje.

 

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio