Věda, přednášky


Fritzlová, K.: Poruchy příjmu potravy na smyslové bázi.
Mezioborový seminář s akreditací AKL ČR:“Senzoricko – senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu“ Praha 8 – 9.1. 2016 (ISBN: 978-80-7331-373-9)

Kučera M., Fritzlová K., Halíř, M.: Smyslové vnímání v rehabilitaci poruch komunikace
Mezioborový seminář s akreditací AKL ČR: “Senzoricko – senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu“ Praha 8 – 9.1. 2016 (ISBN: 978-80-7331-373-9)

Fritzlová K., Kučera M., Frič. M.: Muzikoterapeutické instrumentárium v běžné klinicko – logopedické praxi.
I. Klinicko – logopedické sympozium „Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu“.
Praha 30.6. – 2.7. 2016. (ISBN: 978-80-270-00-11-1)

Fritzlová, K., Kučera, M., Frič, M.: Rehabilitace senzorických a motorických deficitů s využitím hudebních nástrojů
Celostátní konference CZMTA „Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe“, Praha 2016

Fritzlová, K., Kučera, M.: Kvantitativní a kvalitativní poruchy sluchu – vliv na vývoj komunikačních schopností dítěte.
Pardubický regionální  ORL seminář – Nedoslýchavost v dětském věku. Ústí nad Orl., leden 2015

Kučera M., Fritzlová K.: Kvantitativní a kvalitativní poruchy sluchu – funkční pohled
Pardubický regionální  ORL seminář – Nedoslýchavost v dětském věku. Ústí nad Orl., leden 2015

Kučera M., Fritzlová K.: Postura-dýchání-fonace-artikulace
76. Kongres České společnosti otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku ČSL JEP, červen 2014

Kučera M., Fritzlová K.: Svalový souhyb v rehabilitaci narušené komunikační schopnosti
Celostátní konference AKL, Hradec Králové 2014

Kučera M., Fritzlová K.: Vývojové poruchy řeči, diferenciální diagnostika
Mezioborový seminář pro pediatry, Rychnov nad Kněžnou, říjen 2013

Kučera M., Fritzlová K.:  Postura – Dýchání – Fonace – Artikulace
5. Česko – Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  Hradec Králové,  23.-25.5.2013

Fritzlová K.: Hlasové poruchy – Klinicko  logopedický aspekt
časopis Otorinolaryngologie a foniatrie, květen 2013, ročník 62, ISSN 1210 – 7867)

Fritzlová K.: Kazuistika kombinované poruchy hlasu a řeči
10. Česko – Slovenský foniatrický kongres, Foniatrické dny Evy Sedláčkové, Praha 14.-15.9.2012

Fritzlová K.: Nácvik postoje k dechovým cvičením u dětí  předškolního věku, aspekt motivace.
Seminář práce s programem na vyšetření hlasového pole a hlasových kazuistik, HAMU Praha, 2.2.2011

Fritzlová K.: Vývojová dysfázie , OVŘ.
Přednáška pro pedagogy v rámci operačního programu EU Spolu a společně, vzdělání pro konkurence schopnost, Rychnov nad Kněžnou, 14.9.2009

 

 

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio