Praxe


Praxe:

 • od roku 2006 dosud ambulantní pracoviště Klinické logopedie poliklinika Žamberk 
 • 2018 – 2020 Spolupráce s Institutem pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o v Hradci Králové. Lektor postgraduálního vzdělávání.
 • 2017 – 2018 Spolupráce se Střediskem rodinné terapie v Hradci Králové.  Mezioborové skupinové terapie pro děti s poruchou attachmentu.
 • 2015 – 2016 Spolupráce s psychologickou ambulancí Mgr. Hornové v Rychnově nad Kněžnou. Mezioborové skupinové terapie pro děti s narušenou komunikační schopností s využitím muzikoterapeutického instrumentária.
 • 2014 – 2015 Spolupráce s Centrem hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou. Skupinové terapeutické programy komplexní rehabilitace neurovývojových poruch s využitím senzomotorické integrační terapie. Externí lektor kurzů hlasové reedukace certifikovaných MZČR.
 • 2006 -  založeno privátní ambulantní pracoviště Klinické logopedie poliklinika Žamberk.
 • 2004 – 2005 NZZ pracoviště Klinické logopedie při nemocnici v Ústí nad Orlicí, kombinovaná ambulantní a lůžková péče. Konziliární pracovník neurologického odd. a odd. JIP. Péče o pacienty po CMP v akutní fázi.
 • 2001 – 2003 Logopedická ambulance Ústí nad Orlicí.
 • 2001 – 2003 postgraduální vzdělávání, IPVZ Praha, Klinická logopedie, Atestační zkouška
 • 1995 – 1999 UP Olomouc, obor Logopedie
 • Praxe:
 • od roku 2020 dosud ambulantní pracoviště Klinické logopedie Žamberk. Současně:
 • od roku 2021 dosud Ústav pro péči o matku a dítě Praha Podolí – kombinovaná ambulantní a lůžková péče o předčasně narozené děti
 • od roku 2021  dosud Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí – péče o pacienty v chronickém a subakutním stádiu po CMP, neurotraumatech, pacienty s poruchou polykání
 • 2019-2021 Fakultní nemocnice Motol, dětská klinika – komplexní péče na akutních lůžkách napříč odděleními neonatologie, pediatrie, onkologie, neurologie a rehabilitace
 • 2020 – nyní Doktorské studium Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Logopedie
 • 2019 -2022  postgraduální vzdělávání, IPVZ Praha, Klinická logopedie, Atestační zkouška
 • 2014 – 2019 UK Praha, obor Logopedie 

 

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio