Praxe, odborné stáže


Praxe:

 • 2014 Spolupráce s Centrem hlasových poruch a Institutem pro léčbu a výzkum poruch komunikace v Rychnově nad Kněžnou. Skupinové terapeutické programy komplexní rehabilitace narušené komunikační schopnosti. Externí lektor kurzů hlasové reedukace.
 • 2006 – dosud NZZ ambulantní pracoviště Klinické logopedie poliklinika Žamberk.
 • 2004 – 2005 NZZ pracoviště Klinické logopedie při nemocnici v Ústí nad Orlicí, kombinovaná ambulantní a lůžková péče. Konziliární pracovník neurologického odd. a odd. JIP. Péče o pacienty po CMP v akutní fázi.
 • 2001 – 2003 Logopedická ambulance Ústí nad Orlicí.

Hospitace, odborné stáže:

 • 2011 Centrum léčby hlasových poruch – ORL ambulance Rychnov n. Kněžnou / hlasová reedukace
 • 2007 Centrum léčby hlasových poruch – ORL ambulance Rychnov n. Kněžnou / vyšetřovací metody sluchu, dechová a fonační cvičení
 • 2004 Neurologické odd. nemocnice Pardubice / péče u lůžka o pacienty s afázií v akutní fázi
 • 2004 Logopedické pracoviště při lázních Velké Losiny / poruchy řeči u pacientů s narušením CNS
 • 2003 Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, lůžkové i ambul.odd.
 • 2003 Neurologická klinika FN Olomouc, odd. Klinické logopedie / Afázie, dysartrie, dysfonie a dysfágie u pacientů po CMP
 • 2003 ORL ambulance Ústí nad Orlicí
 • 2002 Centrum Kochleárních implantací, 2. ORL klinika LF UK Praha Motol
 • 2002 Logopedické pracoviště Luže Košumberk / problematika DMO
 • 2002 Logopedická ambulance Zábřeh na Moravě / vývojová verbální dyspraxie, dyslálie
 • 2001 Logopedické pracoviště Luže Košumberk / problematika DMO
© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio