Vzdělání, specializace


 • Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníků I. / Mgr. Chapman D., BCBA
 • 2022 Výuka mandů – žádostí u dítěte s PAS / Mgr. Chapman D., BCBA
 • 2022 Úvod do práce s problémovým chováním dle PBS  /Mgr. Hájková, R.
 • 2022 Narušení zvukové roviny řeči, diagnostika a terapie / PhDr Buntová D. PhD.
 • 2022 Handling dle Bobath konceptu pro logopedy /Mgr. Kejíková A., Praha
 • 2017 Specifika smyslového vnímání u PAS / J. Hrčová, Uherské Hradiště
 • 2016 Senzorická integrace ve speciální pedagogice /J. Hrčová, Uherské Hradiště
 • 2015 Neuro – vývojová stimulace, pokračující kurz / M. Volemanová, Praha
 • 2015 Bobath koncept pro orální motoriku / G. Fendler, MSc, Praha
 • 2015 Úvodní kurz Neuro – vývojové stimulace / M. Volemanová, Praha
 • 2015 Terapie orální pozice, kurz s akreditací MZ ČR / Mgr. B. Červenková, Brno
 • 2014  Kurz muzikoterapie II. / Mgr. M.Gerlichová, Praha
 • 2013 Poruchy polykání, Managment dysfagie v intenzivní péči / Praha
 • 2013 PEVOC Pan-European Voice Conference / Praha
 • 2013 Kurz muzikoterapie  I. / Mgr. M.Gerlichové, garance  Muzikoterapeutickou asociací ČR, Sekcí systemické muzikoterapie České psychoterapeutické společnosti při České lékařské společnosti
 • 2013 Mezinárodní konference Space for Art Theraies II, Praha
 • 2012 / 13 Výcvik systemické muzikoterapie a hudebně  dramatických terapií. Garantováno  Sekcí systemické muzikoterapie České psychoterapeutické společnosti při České lékařské společnosti, Společnost sociální pediatrie,  Muzikoterapeutickou asociací ČR. Hl.Lektor  Mgr., MgA Zdenek Šimanovský. 72 výukových hodin. Další vzdělávání v oblasti expresivních arteterapií a muzikoterapie. Zaměření na využití prvků arteterapie a muzikoterapie v celostní rehabilitaci různých druhů narušené komunikační schopnosti.  Členství v CZMTA ( Asociaci muzikoterapeutů ČR)
 • 2012 Pozicionery, trainery a myofunkční stimulátory / Nomia, Praha
 • 2011 Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace s akreditací MZ ČR / MUDr. M.Kučera, Opočno
 • 2011 Vysoce funkční autismus, Aspergerův syndrom I./ APLA, Praha
 • 2011 Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace / IPVZ, Praha
 • 2011 Demence – Kognitivně komunikační poruchy / AKL, Brno
 • 2011 Psychiatrie dětí předškolního věku / IPVZ, Praha
 • 2011 Komunikace u osob s poruchou autistického spektra / APLA, Praha
 • 2010 Dysfágie / IPVZ, Praha
 • 2010 Klinická neurologie pro klinické logopedy / AKL, Brno
 • 2009 Praktický kurz hlasové reedukace I.,II.,III. / MUDr. M.Kučera, Opočno
 • 2007 Specifické poruchy učení / AKL, Brno
 • 2005 Kochleární implantace u dospělých pacientů / AKL, Praha
 • průběžné kurzy v době předatestačního vzdělávání: rozkliknout
 • 2001 – 2003 IPVZ Praha, Klinická logopedie, Atestační zkouška
 • 1995 – 1999 UP Olomouc, Logopedie
 • 1990 – 1995 Střední pedagogická škola Boskovice
© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio