Vzdělání, specializace


 • 2017 Specifika smyslového vnímání u PAS / J. Hrčová, Uherské Hradiště
 • 2016 Senzorická integrace ve speciální pedagogice /J. Hrčová, Uherské Hradiště
 • 2015 Neuro – vývojová stimulace, pokračující kurz / M. Volemanová, Praha
 • 2015 Bobath koncept pro orální motoriku / G. Fendler, MSc, Praha
 • 2015 Úvodní kurz Neuro – vývojové stimulace / M. Volemanová, Praha
 • 2015 Terapie orální pozice / Mgr. B. Červenková, Brno
 • 2014  Kurz muzikoterapie II. / Mgr. M.Gerlichová, Praha
 • 2014  Terapie orální pozice /  Brno
 • 2013 Poruchy polykání, Managment dysfagie v intenzivní péči / Praha
 • 2013 PEVOC Pan-European Voice Conference / Praha
 • 2013 Kurz muzikoterapie  I. / Mgr. M.Gerlichové, garance  Muzikoterapeutickou asociací ČR, Sekcí systemické muzikoterapie České psychoterapeutické společnosti při České lékařské společnosti
 • 2013 Mezinárodní konference Space for Art Theraies II, Praha
 • 2012 / 13 Výcvik systemické muzikoterapie a hudebně  dramatických terapií. Garantováno  Sekcí systemické muzikoterapie České psychoterapeutické společnosti při České lékařské společnosti, Společnost sociální pediatrie,  Muzikoterapeutickou asociací ČR. Hl.Lektor  Mgr., MgA Zdenek Šimanovský. Výcvik přerušen, absolvováno 72 výukových hodin.
 • Od roku 2012 zahájeno vzdělávání v oblasti expresivních arteterapií a muzikoterapie. Zaměření na využití prvků arteterapie a muzikoterapie v celostní rehabilitaci různých druhů narušené komunikační schopnosti.  Členství v CZMTA ( Asociaci muzikoterapeutů ČR)
 • 2012 Pozicionery, trainery a myofunkční stimulátory / Nomia, Praha
 • 2011 Hlas a barvy, hlas a příběh / Hlasohled, Praha
 • 2011 Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace s akreditací MZ ČR / MUDr. M.Kučera, Opočno
 • 2011 Vysoce funkční autismus, Aspergerův syndrom I./ APLA, Praha
 • 2011 Hlasem, dechem / Hlasohled, Praha
 • 2011 Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace / IPVZ, Praha
 • 2011 Demence – Kognitivně komunikační poruchy / AKL, Brno 
 • 2011 Osvědčení Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání 
 • 2011 Psychiatrie dětí předškolního věku / IPVZ, Praha
 • 2011 Komunikace u osob s poruchou autistického spektra / APLA, Praha
 • 2010 Dysfágie / IPVZ, Praha
 • 2010 Klinická neurologie pro klinické logopedy / AKL, Brno
 • 2009 Praktický kurz hlasové reedukace I.,II.,III. / MUDr. M.Kučera, Opočno
 • Od roku 2009 specializace na problematiku hlasových poruch. Spolupráce s Centrem hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou.
 • 2007 Hlas / AKL, Praha
 • 2007 Specifické poruchy učení / AKL, Brno
 • 2006 Osvědčení Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
 • 2006 Úvod do grafomotoriky / AKL, Praha
 • 2005 Kochleární implantace u dospělých pacientů / AKL, Praha
 • 2005 Chronická koktavost / AKL, Otrokovice
 • 2005 Základy klinické afaziologie A. / AKL, Brno
 • 2004 Osvědčení Asociace klinických logopedů ČR pro provozování NZZ
 • 2003 Atestační zkouška z oboru Klinická logopedie
 • 2003 Fixovaná koktavost / AKL, Otrokovice
 • 2003 Neodkladná první pomoc / IPVZ, Praha
 • 2003 Veřejné zdravotnictví a zdravotnické právo / IPVZ, Praha
 • 2002 Afázie / AKL, Olomouc
 • 2002 Incipientní koktavost / AKL, Otrokovice
 • 2002 Vady a poruchy sluchu / AKL, Praha
 • 2001 Vývojová dysfázie / AKL, Praha
 • 2001 Palatolálie / AKL, Praha
 • 1999 Chirofonetika I. / Písek
 • 2001 – 2003 IPVZ Praha, Klinická logopedie
 • 1995 – 1999 UP Olomouc, Logopedie
 • 1990 – 1995 Střední pedagogická škola Boskovice
© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio