Úhrada péče


K logopedickému vyšetření je nutné doporučení dětského, nebo praktického lékaře, lékaře ORL, foniatra, nebo neurologa. V případě, že máte jakékoli pochybnosti o vývoji vašeho dítěte,  nebo  máte sami potíže, kontaktujte se přímo pro poskytnují odborné konzultace i bez lékařského doporučení. Na včasném zahájení logopedické péče je významně závislá úspěšnost terapie narušené komunikační schopnosti a celková délka terapie.

Péče je hrazena ze zdravotního pojištění pro pojištěnce zdravotních pojišťoven, se kterými je zdravotnické zařízení ve smluvním vztahu:

  • VZP 111
  • PMV 211
  • ČPZP 205
  • OZP 207
  • poj.ŠKODA 209

 

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio