Kdy začít


Na včasném zahájení logopedické péče je významně závislá úspěšnost  terapie a celková délka logopedické péče. Včasnou konzultací stavu s klinickým logopedem můžete usnadnit řečový vývoj u dětí. Stále přetrvává mylný názor, že se s „logopedií“ začíná v pěti letech. Věk první logopedické návštěvy se však různí. V některých případech se začíná u velmi malých dětí.

Před 3 rokem navštěvují logopedii:

  • děti sluchově postižené a kandidáti kochleární implantace
  • děti s rozštěpovými vadami
  • děti, které mají problém s příjmem potravy (preferují mixovanou potravu, nekoušou, „nadavují“ při jídle apod.)
  • děti s různými syndromy, kombinovanými vadami a tělesným postižením

Ve 3 letech je vhodná konzultace klinického logopeda u dětí:

  • s opožděným vývojem řeči – OVŘ (děti netvoří věty)
  • s mluvní neplynulostí – koktavostí
  • u dětí, které  sice mluví, ale jejich projev je nesrozumitelný
  • ve 3 letech je nejvhodnější doba např. k zahájení korekce hlásky „K“
  • kolem 3 roku je vhodná doba ke korekci interdentálního sigmatismu („šlapání na jazyk“)

Ve 4 letech  konzultujte případnou vadnou výslovnost jednotlivých hlásek. Nejvhodnější doba k zahájení korekce špatné výslovnosti jednotlivých hlásek je uvedena  podrobně v kapitole  Dyslálie.

U dospělých vznikají komunikační potíže většinou náhle /viz. kapitola Afázie, Dysartrie, ale mohou se začít objevovat postupně v rámci jiného onemocnění /viz. kapitola Kognitivně komunikační proruchy.  Je dobré kontaktovat klinického logopeda co nejdříve  po vzniku těchto potíží a informovat se o možnostech terapie. I v těchto případech platí, že na včasné konzultaci stavu a na zvolení vhodného terapeutického postupu je významně závislá obnova narušené komunikační schopnosti, nebo zmírnění komunikačních potíží. U těžkých poruch je včasně zahájena alternativní, nebo augmentativní – doplňková forma komunikace.

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio