Kdy začít


Věk první logopedické návštěvy se různí. 

Logopedie u velmi malých dětí:

 • při problémech s kojením a přechodem na příkrmy, nebo tuhou stranu, při problémech s kousáním
 • děti, které mají malou slovní produkci, aktivně užívají málo slov ke komunikaci, nebo nespojují slova a netvoří věty mezi 2 – 3.rokem.
 • neprojevují sdílenou pozornost s matkou v předřečovém období
 • děti s problémy sluchu a kandidáti kochleární implantace
 • děti s rozštěpovými vadami

Ve 3 letech je vhodná konzultace:

 •  dítě netvoří věty a má slabé vyjadřovací schopnosti
 • u dětí, které  sice mluví, ale jejich projev je nesrozumitelný
 • děti s mluvní neplynulostí – koktavostí
 • kolem 3 roku je nejvhodnější doba např. k zahájení korekce hlásky „K“ a interdentálního sigmatismu („šlapání na jazyk“). Po 4tém roce konzultujte výslovnost dalších hlásek (viz. kapitola fonologické poruchy)


Logopedická péče u dospělých:

 • náhlé vzniklé  komunikační potíže po cévních mozkových příhodách, operacích oblasti hlavy a krku (Afázie, Dysartrie)
 • problémy s polykáním po operacích oblasti krku, nebo při specifických neurologických onemocněních

 

DŮLEŽITÉ!!
Rodiče doprovázející dítě na logopedické ošetření mají nárok na placené volno od zaměstnavatele (propustky), viz.Poskytování placeného volna při ošetření u klinického logopeda – Kliničtí logopedové doporučují – AKL (klinickalogopedie.cz)

Máte-li jakékoliv pochybnosti o vývoji Vašeho dítěte, kontaktujte nás telefonicky.  Včasnou konzultací stavu můžeme ovlivnit řečový vývoj dítěte ještě před zahájením vlastní logopedické péče a naplánovat si optimální dobu k jejímu zahájení. Využít můžete také online konzultací, které pro Vás plánujeme zahájit.

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio