Úvodem


Ambulantní pracoviště klinické logopedie v Žamberku je nestátní zdravotnické zařízení (dále je NZZ). Zabývá se prevencí, diagnostikou a terapií narušené komunikační schopnosti dětí a dospělých a terapií hlasových poruch. Umožňuje praxe studentům vysokoškolského studia logopedie, nebo speciální pedagogiky se specializací logopedie a surdopedie a dále odborné vedení a garanci studentům postgraduálního studia klinické logopedie.

Klinická logopedie je nelékařský vědní obor. Vyžaduje interdisciplinární spolupráci s lékaři ORL a foniatry, pediatry a praktickými lékaři, psychology, neurology, speciálními pedagogy, pedagogy a asistenty v MŠ. Klinický logoped je ambulantní specialista, ale především je komunikační terapeut, který přistupuje k narušené komunikační schopnosti v kontextu celé osobnosti klienta a jeho rodinného a sociálního prostředí. Terapeutický plán vytváří individuálně v souladu se specifiky dané narušené komunikační schopnosti a osobností klienta.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vážení klienti, z kapacitních důvodů není v našich silách vycházet vstříc s časy objednávek. Většinově jsou požadovány tytéž časové termíny – co nejdříve ráno a nejpozději odpoledne, tedy není možné všem vyhovět. Pokud máte zájem o zahájení terapie na našem pracovišti, je nutná časová flexibilita z Vaší strany. Omlouváme se, děkujeme za pochopení a těším se na […]

Číst dál»

OMEZENÍ ORDINAČNÍCH HODIN V LEDNU: Z důvodu specializačního vzdělávání bude ve dnech 9., 1[...]

Číst dál»

Nový web

Spustili jsme pro vás novou moderní verzi webových stránek. Najdete zde všechny potřebné info[...]

Číst dál»
© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio