Náš tým


Jsme klinické logopedky s atestací, osvědčením Asociace klinických logopedů ČR a Ministerstva zdravotnictví. Věnujeme  se klientům všech věkových kategorií s poruchami řeči, sluchu a hlasu, nebo poruchami příjmu potravy a polykání. K vyšetření je třeba se telefonicky objednat. Těšíme se na viděnou…

Mgr. Kateřina Fritzlová + 420 605 528 284
Mgr. Petra Hejlová + 420 733 175 018
Mgr. Karolína Rybková + 420 703 302 184

Adresa našeho pracoviště


Logopedická ambulance                   IČO 71218351
Poliklinika nám. Gen. Knopa 837   (mezipatro 2 – 3 ) 56401 ŽAMBERK
+ 420 465 676 804
+ 420 465 676 823 

Ordinační doba


 

PONDĚLÍ 8.00 – 12.00     13.00 – 16.00
ÚTERÝ      8.00 – 12.00     13.00 – 16.00
STŘEDA    8.00 – 12.00     13.00 – 16.00
ČTVRTEK 8.00 – 12.00     13.00 – 16.00
PÁTEK       8.00 – 12.00     13.00 – 15.30

Provozní doba – čas pro administrativu a sanitární výkony:   7.45 – 12.15     13.00 – 16.00 .

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ INFORMACE K PROVOZU AMBULANTNÍ LOGOPEDIE, aby se nám společně dobře a efektivně pracovalo:

1. REZERVAČNÍ SYSTÉM Časové odstupy jednotlivých návštěv mají svou terapeutickou logiku. Především v počátečních fázích terapie jsou nutné návštěvy v častějších intervalech. Používáme proto rezervační systém. Rezervovaných termínů je více a potvrzují se, nebo upřesňují při jednotlivých návštěvách. Pokud klient nedorazí na daný termín, následující rezervované datum je automaticky zrušeno.

2.ČASY OBJEDNÁVEK Většina klientů požaduje co nejdřívější ranní časy objednávek, nebo co nejpozdější odpolední.  Ač bychom velmi rády, nelze z kapacitních důvodů těmto požadavkům vyhovět. Předškolní děti a děti nízkého věku musí být objednávány v dopoledním ambulantním bloku, pro školní děti jsou vyhrazeny odpolední termíny. Rodiče, jako doprovod nezletilého dítěte mají ze zákona nárok na proplacené volno (propustka) viz.:  Poskytování placeného volna při ošetření u klinického logopeda – Kliničtí logopedové doporučují – AKL (klinickalogopedie.cz)

3. ODHLAŠOVÁNÍ  v případě, že se nemůžete dostavit, prosíme o včasné odhlášení, jen tak můžeme uvolněný termín nabídnout čekajícím náhradníkům. Odhlašování je možné pouze telefonicky nejlépe na mobil Vaší logopedky, nebo na pevnou linku. Pokud nezvedáme mobil, nemůžeme se Vám v dané chvíli věnovat a ozveme se zpět v nejbližším možném čase. Můžete napsat i stručnou SMS. Pro odhlašování však nelze využívat e-mail.

4. STORNO POPLATKY  Tolerujeme jednu neodhlášenou terapii, protože každý může jednou zapomenout. Při dalším zapomenutí požadujeme storno poplatky dle vyhrazeného času, viz. ceník.

5. DOPROVOD DÍTĚTE na logopedické kontroly musí být osoba, která provádí logopedická cvičení i doma. Toto je nutné k zajištění efektivity terapie a funkčního přenosu instrukcí pro následná domácí cvičení. Jen výjimečně a po předchozí domluvě lze poslat „zástup“, který pouze doprovází.

6. VČASNOST PŘÍCHODŮ. Využijte příjemného prostředí čekárny a přicházejte včas. Inspirujte se radami a pomůckami pro rozvoj Vašeho dítěte, které zde nabízíme. Nevystavujte dítě stresu z pozdního uběhaného příchodu. Čas Vám nemůžeme prodloužit.  Z naší strany mohou nastat mírná zpoždění způsobena např. telefony pevné linky, za což se předem omlouváme.

7. SPOLUPRÁCE Prosíme o důslednou spolupráci z Vaší strany dle našich doporučení. Bez Vašeho pravidelného domácího cvičení v doporučené frekvenci a délce, nelze zajistit úspěch. Při nespolupráci, nebo při přerušení péče ze strany rodičů bez předchozí domluvy, je dítě po dvou měsících vyřazeno z logopedické péče. Zahájit opět později pak nelze, protože okamžitě přijímáme nového klienta z pořadníku.

8. VYŠETŘENÍ U DALŠÍCH ODBORNÍKŮ např. u foniatra, neurologa, psychologa, fyzioterapeuta, nebo ORL vyšetření. Snažíme se děti zbytečně nezatěžovat, ale vývoj řeči a jazyka je tak složitý centrální systém, že v některých případech bez pohledu další odbornosti nemůžeme zodpovědně pracovat. Důvěřujte nám…

Těšíme se na Vás a naši společnou práci

Vaše logopedky.

Omlouváme se, z kapacitních důvodů nepřijímáme

nové klienty.  Výjimkou je porada pro děti s poruchou orálního příjmu a akutní stavy po CMP (poradna 1x za měsíc). Obrátit se zkuste  na logopedickou ambulanci v nemocnici v Ústí nad Orlicí, nebo v Jablonném nad Orlicí. Pro zjištění urgentnosti zahájení logopedické péče můžete využít online konzultace (viz. rubrika „Kdy začít“). Můžete také kontaktovat svou […]

Číst dál»

Roušky pro doprovod dítěte

Prosíme rodiče  – pokud jste nachlazení, nebo máte kašel, nasaďte si do logopedické pr[...]

Číst dál»

Placené volno pro doprovod dítěte na logopedii

Rodič doprovázející dítě na logopedické vyšetření má nárok na placené volno (propustka)[...]

Číst dál»
© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio