O nás


Jsme klinické logopedky s atestací v oboru, osvědčením Asociace klinických logopedů ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Pracujeme s klienty všech věkových kategorií s poruchami řeči, sluchu a hlasu, nebo poruchami příjmu potravy a polykání. K vyšetření je třeba se telefonicky objednat. Těšíme se na viděnou.

Náš tým


Mgr. Kateřina Fritzlová + 420 605 528 284 Mgr. Petra Hejlová + 420 733 175 018 Mgr. Karolína Rybková + 420 703 302 184

Adresa


Logopedická ambulance                   IČO 71218351 Poliklinika nám. Gen. Knopa 837   (mezipatro 2 – 3 ) 56401 ŽAMBERK
+ 420 465 676 804
+ 420 465 676 823 

Ordinační doba


 

PONDĚLÍ 8.00 – 12.00     13.00 – 16.00 ÚTERÝ      8.00 – 12.00     13.00 – 16.00 STŘEDA    8.00 – 12.00     13.00 – 16.00 ČTVRTEK 8.00 – 12.00     13.00 – 16.00 PÁTEK       8.00 – 12.00     13.00 – 15.30 Provozní doba – čas pro administrativu a sanitární výkony:   7.45 – 12.15     13.00 – 16.00 .

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ INFORMACE K PROVOZU AMBULANTNÍ LOGOPEDIE, aby se nám společně dobře a efektivně pracovalo: 1. REZERVAČNÍ SYSTÉM Snažíme se zajistit nutnou posloupnost jednotlivých návštěv a používáme rezervační systém. Časové odstupy mají svou terapeutickou logiku. Především v počátečních fázích terapie jsou nutné návštěvy v častějších intervalech. Rezervované termíny se potvrzují, nebo upřesňují při jednotlivých návštěvách. Pokud klient nedorazí na daný termín, následující rezervované datum je automaticky zrušeno. 2.ČASY OBJEDNÁVEK Většina klientů požaduje co nejdřívější ranní časy objednávek, nebo co nejpozdější odpolední.  Ač bychom velmi rády, nelze z kapacitních důvodů těmto požadavkům vyhovět. Předškolní děti a děti nízkého věku musí být objednávány v dopoledním ambulantním bloku, pro školní děti jsou vyhrazeny odpolední termíny. Rodiče, jako doprovod nezletilého dítěte mají ze zákona nárok na proplacené volno (propustka) viz.:  Poskytování placeného volna při ošetření u klinického logopeda – Kliničtí logopedové doporučují – AKL (klinickalogopedie.cz) 3. ODHLAŠOVÁNÍ V případě, že se nemůžete dostavit, prosíme o včasné odhlášení, jen tak můžeme uvolněný termín nabídnout čekajícím náhradníkům. Odhlašování je možné pouze telefonicky na číslo mobilního telefonu Vaší logopedky, nebo na čísle 465 676 804. Pokud nezvedáme telefon ihned, nemůžeme se Vám v dané chvíli věnovat a ozveme se zpět v nejbližším možném čase. Můžete napsat i stručnou SMS. Pro odhlašování nelze využívat e-mail. 4. STORNO POPLATKY Tolerujeme jednu neodhlášenou terapii, protože každý může jednou zapomenout. Při dalším zapomenutí požadujeme storno poplatky dle vyhrazeného času: 30minut - 400 Kč, 45min.-  500Kč, 60min. - 700Kč. Za propadlý termín vstupního vyšetření 900 Kč. Cílem storno poplatků je zodpovědný přístup k logopedické péči a minimalizace plýtvání termíny. 5. DOPROVOD DÍTĚTE Dítě na logopedické kontroly musí doprovázet osoba, která provádí logopedické cvičení i doma. Toto je nutné k zajištění efektivity terapie a funkčního přenosu instrukcí pro následná domácí cvičení. Jen výjimečně a po předchozí domluvě lze poslat „zástup“, který pouze doprovází. 6. VČASNOST PŘÍCHODŮ Prosíme, docházejte na daný termín včas. Využijte příjemného prostředí čekárny, inspirujte se radami a pomůckami pro rozvoj Vašeho dítěte. Nevystavujte dítě stresu z pozdního příchodu. Čas Vám nemůžeme prodloužit, znemožňuje to plynulost dalších objednávek. Přesto z naší strany mohou nastat mírná zpoždění způsobena např. telefony pevné linky, za což se předem omlouváme. 7. SPOLUPRÁCE Prosíme o důslednou spolupráci z Vaší strany dle našich doporučení. Bez Vašeho pravidelného domácího cvičení v doporučené frekvenci a délce, nelze zajistit úspěšný průběh logopedické terapie. Při nespolupráci, nebo při přerušení péče ze strany rodičů bez předchozí domluvy, je dítě po měsíci vyřazeno z logopedické péče. Zahájit opět později pak nelze, protože okamžitě přijímáme nového klienta z pořadníku. Těšíme se na Vás a naši společnou práci.                                                         Vaše logopedky.

Roušky pro doprovod dítěte

Prosíme rodiče  – pokud jste nachlazení, nebo máte kašel, nasaďte si do logopedické pracovny roušku. Děkujeme za pochopení.

Číst dál»

Placené volno pro doprovod dítěte na logopedii

Rodič doprovázející dítě na logopedické vyšetření má nárok na placené volno (propustka)[...]

Číst dál»

Časy objednávek – nelze vyhovět všem

Vážení klienti, z kapacitních důvodů není v našich silách vycházet vstříc s časy objed[...]

Číst dál»
© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio